MEDIACJE

Jestem mediatorem sądowym i pozasądowym, specjalizuję się w mediacjach rodzinnych.

Pracuję głównie na terenie województwa śląskiego. Posiadam gabinety w Katowicach, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej i Bytomiu, jednakże miejsce spotkań może być dowolne.

Mediacja, to dobre rozwiązanie, gdy strony konfliktu nie chcą lub nie są w stanie rozstrzygnąć sporu. Mediacja to zasadniczo negocjacje prowadzone przez neutralną osobę – mediatora – w celu osiągnięcia porozumienia w sytuacji konfliktu.
Jest to zazwyczaj krótkoterminowy, uporządkowany i zorientowany na rozwiązania proces. Jako mediator stosuję różne techniki w celu otwarcia lub polepszenia dialogu i zrozumienia pomiędzy stronami sporu.
Co więcej, w przeciwieństwie do arbitra, nie jestem osobą decyzyjną. To strony konfliktu ostatecznie podejmują decyzje, co do formy rozwiązania. Jednakże cały proces mediacyjny opiera się na współpracy ze mną jako mediatorem i pod moim nadzorem.

JAKĄ ROLĘ PEŁNIĘ JAKO MEDIATOR​

Moją główną i ostateczną rolą, jako mediatora jest zrobić wszystko by pomóc stronom konfliktu osiągnąć porozumienie. W efekcie proces ten składa się z wielu etapów i zadań, w których:

  • kontaktuję strony ze sobą, przekazuję między nimi informację i organizuję spotkania
  • pomagam stronom określić problem, znaleźć płaszczyznę porozumienia i radzić sobie z nierealistycznymi oczekiwaniami
  • informuję i edukuję strony o procesie mediacji, o sposobach rozwiązywania konfliktów, o kwestiach prawnych
  • kontroluję komunikację i dbam o równe szanse komunikacji, tak by każdy był wysłuchany i by potrzeby każdej ze stron były zrozumiałe
  • tłumaczę, zmieniając lub parafrazując, komunikacje by była lepiej rozumiana i właściwie odbierana przez strony
  • zadaję pytania, które często są unikane lub niewypowiedziane
  • stymuluję rozważania i pokazuję nowe perspektywy, a oferując punkty odniesienia do rozważenia zachęcam do kreatywnego poszukiwania opcji
  • nadzoruję proces mediacyjny, kontroluję przepływ informacji, spisuję porozumienie
  • asystuję stronom we wprowadzeniu uzgodnionych zasad i rozwiązań w życie

KWALIFIKACJE

Posiadam międzynarodowy certyfikat VCC (Vocational Cempetence Certyficate) – „Mediatora sądowego i pozasądowego, o specjalności mediator rodzinny”, z rekomendacją Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia.

Jestem wpisany na listę stałych mediatorów:

– Sądu Okręgowego w Gliwicach  

– Sądu Okręgowego w Katowicach

 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Zapraszam do kontaktu osoby, które potrzebują pomocy i wsparcia mediatora w odnalezieniu rozwiązań w sytuacji konfliktu.

Dobrze jest pamiętać, że strony konfliktu mają prawo wyboru mediatora, podczas rozprawy sądowej. 

Przewiń do góry