O MNIE

Pracuję jako trener, coach i mediator.

Możesz umówić się ze mną w jednym z miast na Śląsku: Katowice, Chorzów, Bytom, Dąbrowa Górnicza, bądź w dowolnie wybranym przez Ciebie miejscu. Dodatkowo, oferuję możliwość sesji coachingowej przez Skype lub telefon.

Jestem trenerem biznesu i prowadzę szkolenia z zakresu sprzedaży, komunikacji, zarządzania oraz świadomego przywództwa. Istotą tych szkoleń jest wydobycie i wykorzystanie potencjału, który już jest w Tobie i Twoim zespole. Dodatkowo, przedstawione przeze mnie skuteczne narzędzia i praktyki realnie wpłyną na efektywność Twojego zespołu, a w konsekwencji na wzrost wyników biznesowych.

Jestem coachem, katalizatorem zmian, czyli osobą przyczyniającą się do powstania zmian w Twoim życiu lub je przyspieszającą. Moim zadaniem jest wzmacnianie i wspieranie Ciebie, tak byś  sam mógł określić swój cel, a następnie dokonać zamierzonej zmiany w oparciu o własne zasoby i wartości.

Jestem mediatorem i swoją pomoc oraz wiedzę z zakresu negocjacji oferuję w sytuacjach, które z pozoru mogą wydawać się bez wyjścia. Osoby będące w konflikcie dostają we mnie przewodnika, który rzuci nowe światło na problem oraz wesprze proces komunikacji, tak by wypracować optymalne rozwiązanie.

Chcesz dowiedzieć się, jak pracuję lub umówić się na spotkanie? 

Zapraszam na konsultacje, podczas których doradzę, jaka forma współpracy będzie optymalna, aby osiągnąć cele, których oczekujesz.  

MOJA HISTORIA

Karierę zawodową rozpocząłem w dużych korporacjach. Przechodząc przez wszystkie szczeble kariery – od stażysty do dyrektora – poznałem mechanizmy rządzące firmami. Wówczas też nauczyłem się pracować z ludźmi i nimi zarządzać. 

Kilka lat temu zostałem poproszony o poprowadzenie szkolenia z technik sprzedaży. Warsztaty te spotkały z bardzo dobrym przyjęciem, a ja nieoczekiwanie odkryłem w sobie nową pasję. W konsekwencji, zrozumiałem, że mogę pomóc innym w rozbudzeniu potencjału, który już w nich jest. 

Wydarzenie to określiło nowy kierunek mojej kariery. Wkrótce rozpocząłem studia psychologiczne na specjalności biznes i coaching,  zacząłem kształcić się jako psychoterapeuta oraz skończyłem specjalistyczne kursy trenerskie i mediatorskie.

Obecnie łączę swoją wiedzę i doświadczenie w korporacji z umiejętnościami, które rozwinąłem przez ostatnie lata. Co za tym idzie, potrafię zrozumieć problemy, z jakimi zmagają się zarówno pracownicy jak i menadżerowie. Korzystając z wiedzy, doświadczenia i humoru, towarzyszę ludziom w świadomym dokonywaniu zmian.

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie w biznesie
 • Przez lata związany z branżą bankową, ubezpieczeniową i energetyczną
 • TAURON – Kierownik Kampanii Sprzedażowych
 • ALIOR BANK – Dyrektor ds. Klienta Indywidualnego 
 • ALIOR BANK – Menedżer ds. Klienta Indywidualnego i Małych Przedsiębiorstw 
 • PKO BANK POLSKI – Doradca dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
 • Osiągnięcia: kierowanie trzema kampaniami sprzedażowymi grupy TAURON, organizacja Loterii TAURONA, nagroda dla 7 najlepszych bankierów w Polsce –wyjazd do USA, tytuł „Złoty Bankier” – nagroda za wyniki w 2013
Doświadczenie jako coach
 • Prowadzę indywidualne sesje coachingowe w jednym z moich gabinetów na terenie: Katowic, Chorzowa, Bytomia lub Dąbrowy Górniczej. Oferuję także możliwość spotykań w dowolnie wybranym miejscu oraz sesji przez Skype.
 • Wykorzystując, miedzy innymi techniki Racjonalnej Terapii Zachowań (Rational Behavior Therapy) oraz założenia psychoterapii integracyjnej (systemowo-ericksonowskiej) pomagam ludziom zmierzyć się z ich barierami oraz określić nowe cele i plany.
 • Współpracuję z ludźmi odczuwającymi wypalenie zawodowe oraz pragnącymi odnaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. 
 • Podczas sesji coachingowych wspieram również osoby, pragnące w pełni wykorzystać swój potencjał osobisty i zawodowy. 
Doświadczenie jako trener
 • Od 2012 realizuję szkolenia z zakresu technik sprzedaży, rozwoju kompetencji menadżerskich, umiejętności interpersonalnych oraz komunikacyjnych.
 • Szkolę zespoły pracowników sprzedażowych oraz kadrę kierowniczą na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach takich jak:  Grupa Tauron, GSU Ubezpieczenia S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., A&J Partners sp. z o. o., Demos trade sp. z o. o., Alior Bank S.A. 
 • Współpracuję z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, m.in. z branży oświatowej, medycznej oraz farmaceutycznej, realizując z nimi warsztaty i indywidualne sesje coachingowe.
Doświadczenie jako mediator
 • Zarówno w firmach, jak i u osób prywatnych, szukam rozwiązań, pomagających stronom konfliktu wypracować wspólne porozumienie. 
 • Jestem wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach.

O mnie na innych portalach: DOBRY COACH

KWALIFIKACJE

 • trener – Szkoła Trenerów Metrum (z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
 • coach –  Akademia Akredytowanego Coacha – Coaching & Training House
 • mediator – Akademii Profesjonalnego Mediatora (Certyfikat VCC)
 • praktyk Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach  (Solution Focused Brief Therapy) – Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach  
 • praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania (Rational Behaviour Therapy) – Pracownia RTZ
 • w trakcie ostatniego roku psychologii o specjalności Biznes i Coaching – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, wydział w Katowicach
 •  w trakcie akredytowanego kursu psychoterapii Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoterapii, realizowanego przez Katowicki Instytut Psychoterapii
 • magister Finansów i Inwestycji – Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • swoje umiejętności podnoszę biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach z zakresu coachingu, psychologii, rozwoju osobistego oraz psychoterapii.

JAK PRACUJĘ

 • prowadząc specjalistyczne szkolenia grupowe, dostosowane do potrzeb i specyfiki branży
 • metodą ‘Cykl Kolba’, czyli uniwersalnym narzędziem projektowania efektywnego procesu nauczania
 • wspierając się narzędziami Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Racjonalnej Terapii Zachowania
 • skupiając się na rozwoju umiejętności psychospołecznych
 • wzmacniając klienta podczas sesji indywidualnych
 • zadając pytania, mające pobudzić do myślenia i odkrywania samego siebie
 • w swobodnej atmosferze pełnej szacunku i zaufaniu
 • zorientowany na teraźniejszości i przyszłość
 • we współpracy z niezwykłą grupą ludzi: psychologami, coachami, psychoterapeutami, trenerami, menadżerami i innymi profesjonalistami

MOJE PRZEKONANIA​

– każdy klient ma potrzebne zasoby, umiejętności i wiedzę;

– to klient jest ekspertem od samego siebie;

– to klient decyduje, czego w danej chwili potrzebuje;

– to klient jest osobą decyzyjną;

– do współpracy potrzebne jest zaufanie, które powinno pojawić się po obu stronach;

CO MNIE WYRÓŻNIA?

 • biznesowe doświadczenie – sam wywodzę się ze świata biznesu, dzięki czemu rozumiem rozterki, problemy i wyzwania, przed którymi staje zarówno pracownik niższego szczebla, jak i menadżer. Wiem również, co znaczy praca zespołowa oraz jak ważna w niej jest komunikacja;
 • zaangażowanie – nie obiecam Ci łatwego procesu, wielkie zmiany zachodzą dopiero po wyjściu ze strefy komfortu. By coś się zmieniło w Twoim życiu, musisz zrobić rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłeś, przebudować swój sposób myślenia, może nawet przewartościować przekonania dotyczące świata i siebie samego. Moje pytania mogą być dla Ciebie niewygodne, niemniej jednak Twój rozwój jest dla mnie najważniejszy;
 • doświadczenie – współpracując ze mną możesz spodziewać się wyzwań, ruchu i praktycznego podejścia. Choć czasami trzeba usiąść przy stole, to staram się praktykować coś więcej niż ‘coaching stolikowy’. Nie nauczysz się jeździć na rowerze, siedząc na krześle lub słuchając ode mnie jak to się robi. Jeśli trzeba będzie coś sprawdzić w praktyce, uczynimy to razem;
 • pragmatyzm – do coachingu i szkoleń podchodzę pragmatycznie, stosując sprawdzone techniki i naukową wiedzę psychologiczną. Na Twoją sytuację możemy spojrzeć z różnych perspektyw i przy zastosowaniu rozmaitych technik, ale wszystkie z nich są efektem wieloletnich badań naukowych i sprawdzonych metod. Od siebie dorzucę jeszcze dawkę humoru, gdy zajdzie taka potrzeba;
 • wyobraźnia – podczas sesji coachingowych nie rezygnuję z wyobraźni, bo wierzę, że to właśnie ona może pomóc Ci określić cele i marzenia, do których będziesz dążyć.
Przewiń do góry